Tips en info

Rouwen zal altijd een heel intensieve periode in het leven van de mens blijven. Het gaat met veel ups & downs, een emotionele rollercoaster die vaak al je energie opslorpt. Jammer genoeg is het een proces die niemand in zijn leven kan vermijden.

Iedereen doet het ook op zijn eigen tempo en manier. Een goede begeleiding kan een essentiële meerwaarde zijn. Daarom heb ik een lijst gemaakt met 7 tips die jou kan helpen bij jouw persoonlijk rouwproces.


Zelfmoord is vandaag de dag nog steeds een taboe! Het nog steeds gezien als ‘aandacht zoeken’. Vele misvattingen zijn wetenschappelijk niet onderlegd. Ik heb enkele van de meest voorkomende mythes tegenover de werkelijkheid geplaatst omdat suïcidale gedachten nog te vaak op onbegrip kan rekenen.


BOEKENTIPS VOOR ROUW:

Algemene tips:

Verlies van kind:

Verlies van partner:

Verlies van broer of zus:

Verlies van ouders:

Kind ondersteunen:

Verlies van huisdier:


WAT DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN??

Naast het ongeloof, verdriet bij een overlijden komt heel wat praktische en administratieve rompslomp kijken. Tijdens deze moeilijke periode is dit vaak gewoon TE veel. Ik heb een checklist gemaakt zodat u weet waar u moet beginnen zodat u met een gerust hart te werk kunt gaan zodat u geen enkele formaliteit vergeet. Hieronder kan u terugvinden wat u moet doen in de eerste uren en dagen na een overlijden.

Het overlijden laten vaststellen door een geneesheer

Bij een overlijden in huislijke kring moet uw huisarts of de dokter van wacht verwittigd worden om het overlijden vast te stellen. Bij een overlijden in het ziekenhuis moet de behandelende arts het overlijden eerst vaststellen. Wanneer de arts het overlijden heeft vastgesteld dan wordt ook de overlijdensakte opgemaakt. Deze akte is belangrijk voor de verdere administratieve taken en voor het vervoer van de overledene.

LET OP: mocht er sprake zijn van een onnatuurlijk of een overlijden in verdachte omstandigheden dan is het beter om eerst de politie te verwittigen.

Waarvoor heb je later ook nog deze akte nodig?

 • Bij het opzeggen van een huurovereenkomst.
 • Bij de aanvraag voor pensioen voor nabestaanden.
 • Om een kopie van het testament te kunnen verkrijgen.
 • Voor het afronden van financiële zaken.
 • Om de levensverzekering te laten uitkeren.
 • Wanneer u nadien een nieuwe relatie of huwelijk wilt sluiten.

Breng familie en vrienden op de hoogte

Breng de mensen die voor u belangrijk zijn op de hoogte van het overlijden zoals familie en vrienden. Weet dat het uw keuze is! Doe het vanuit uw hart niet omdat het MOET. De mensen die u het meest dierbaar zijn kunnen op hun beurt troost en steun bieden tijdens deze moeilijke dagen. Je kunt hen ook aan het werk zetten en hun hulp vragen wanneer het je te veel wordt. Deze mensen willen waarschijnlijk ook graag afscheid nemen van de overledene.

Contacteer een begrafenisondernemer

De begrafenisondernemer is uw steunpilaar om u te ondersteunen en de uitvaart te regelen. Om u te helpen met het maken van keuzes. U kunt kiezen voor een opbaring bij u thuis of in het ziekenhuis en uiteraard ook in het uitvaartcentrum zelf.

U mag uw eigen begrafenisondernemer kiezen. Een ziekenhuis, bejaardentehuis of andere instantie mag hun voorkeur niet opdringen.

LET OP: wanneer het gaat over een verdacht overlijden of bij een overlijden naar aanleidingen van een verkeersongeval, kan de politie WEL zelf een begrafenisondernemer aanstellen om het lichaam naar het mortuarium over te brengen.

BELANGRIJK —> dit kan de begrafenisondernemer nodig hebben/vragen:

 • Werd het overlijden al door een arts vastgesteld?
 • Is de overledene thuis? Of waar moet het lichaam opgehaald worden? Is er parkeerplaats? Is het een huis of appartement?
 • Uur en tijdstip waarop de begrafenisondernemer kan langskomen.
 • Is er een contactpersoon? Wat is het nummer en mailadres van deze contactpersoon?
 • Heeft de overledene vooraf zelf bepaalde wensen uitgesproken en regelingen getroffen?
 • Is er een uitvaartverzekering aanwezig?

Aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand

Dit is een taak die de begrafenisondernemer verzorgt, alle administratieve formaliteiten zoals de aangifte bij de burgerlijke van de gemeente.

Zorg wel voor volgende documenten/zaken:

 • overlijdensakte van de geneesheer
 • identiteitskaart van de overledene en de aangever
 • bij een huwelijk, het trouwboekje van de overledene
 • rijbewijs van de overledene
 • eventuele laatste wilsbeschikking van de overledene

Regelen van de begrafenis

Het spreekt voor zich dat uw begrafenisondernemer de meeste van alle zaken voor de uitvaart zal voorbereiden. Na deze voorbereidingen kunt u ingetogen samen specifieke zaken bespreken. Zoals de keuze van overlijdensbrieven, bidprentjes, doodskist, urne, muziek, videobeelden, bloemen, koffietafel,…zal de meeste regelingen voor de uitvaart treffen. Mocht de overledene bij de gemeente een wilsbeschikking hebben dan zal de begrafenisondernemer deze opvragen en volgens de wet verplicht volgen.

Administratieve afhandeling na het overlijden

Ziekenfonds, kinderbijslagfonds, pensioendienst zijn enkele van de instanties die automatisch verwittigd worden na het overlijden. Maar er zijn nog een hele resem instelling of mensen die u jammer genoeg zelf op de hoogte moet brengen.

Bij FOD Financiën kunt u een attest van erfopvolging bekomen. Hiervoor moet u een aanvraagformulier invullen die u bij iedere kantoor van Rechtszekerheid kan bezorgen. Dit formulier kunt u terug vinden op de website van FOD Financiën https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?idTqChosenCompetence=652

Er zijn ook gevallen waar het FOD geen attest van erfopvolging kan voorzien en u verplicht een notaris onder de arm moet nemen. Dit is het geval wanneer de overledene gehuwd was met een huwelijkscontract, wanneer de overledene een akte schenking tussen echtgenoten of een testament heeft bij een notaris. Eveneens bij het nalaten van een eigenhandig geschreven testament. Of wanneer de overledene handelingsonbekwame erfgenamen heeft zoals minderjarige kinderen.

De bank blokkeert na het overlijden de rekeningen van zowel de overledene als van de partner. Voor dringende uitgaven kan er wel een voorschot uitgekeerd worden maar dit is enkel bij een huwelijk of wettelijk samenwonend. Dit kan gaan van max. de helft van het bedrag op de rekening en is beperkt tot 5000 euro. Voor het deblokkeren van de rekening hebt u meestal een attest van erfopvolging nodig. Dit kan u navragen bij de bank zelf of bij uw notaris.

De werkgever van de overledene moet ook zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden. Deze heeft een uittreksel van de overlijdensakte nodig. Dan kan alle lonen, vakantiegeld en eventuele premies uitbetaald worden. Was de overledene met pensioen, dan wordt de pensioendienst door de Burgerlijke Stand van de gemeente op de hoogte gebracht. Daar hoef je zelf niets voor te doen. Als langstlevende echtgenoot heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een overlevingspensioen. De aanvraag daarvoor moet je WEL ZELF indienen. Als de overledene zelfstandige was, neem je het best contact op met zijn boekhouder. Die zal je helpen om alle nodige instanties op de hoogte te brengen zoals :het sociaalverzekeringsfonds, de btw-administratie, de griffie van de Rechtbank van Koophandel en de belastingdienst. De boekhouder van de overledene kan u hierover adviseren, en kan ook klanten en schuldeisers op de hoogte brengen.

Alle polissen moeten afgesloten of aangepast worden bij verzekeringsmaatschappijen waar de overledene bij aangesloten was. Ga na of er specifieke verzekeringen zijn waarbij een nabestaande recht heeft op een uitkering van die verzekering. De verzekeringsmaatschappij kan hiervoor een uittreksel van de overlijdensakte opvragen.

Het ziekenfonds keert meestal een vergoeding uit aan de persoon die de begrafenis- of crematiekosten heeft betaald. Als je je bij het ziekenfonds laat inschrijven als weduwe of weduwnaar heb je eventueel recht op een verhoogde terugbetaling van de kosten voor gezondheidszorg.

De erfgenaam moet de aangifte van de personenbelasting voor de overledene indienen.

Als de overledene een auto of motorvoertuig had, moet de nummerplaat na het overlijden teruggestuurd worden naar de DIV. Als de partner getrouwd of wettelijk samenwonend is, kan de nummerplaat worden overgenomen. Ook dan moet de DIV verwittigd worden.

Ook de water- en elektriciteitsmaatschappij, telecomprovider, abonnementen, huurovereenkomst op naam van de overledene moet opgezegd worden of op naam van de partner geplaatst worden. Als er een nieuwe huurder of koper van het pand is, zal u een overnamedocument moeten invullen. Na aangifte van het overlijden zal de watermaatschappij een eindafrekening maken op basis van de meterstand. Denk ook aan het doorsturen van post. Bij een overlijden gaan de rechten en verplichtingen van de huurder of de eigenaar over op de erfgenamen, tenzij het huurcontract dat anders bepaald. Kijk de bepalingen in het contract na en bekijk welke regeling je kunt treffen.

Op deze pagina kunnen nabestaande meer informatie en hulp vinden voor de afhandeling van het televisie- en/of internetabonnement van hun overleden dierbaren die woonachtig waren in Nederland. Druk op onderstaande knop voor meer info.

Hebt u nood aan hulp bij de regeling van al deze zaken?

Bel O459 90 80 81

Wij moesten afscheid nemen van onze broer, nonkel, schoonbroer en mijn ouders van hun dierbare zoon. Op het moment van zijn overlijden waren wij allemaal verdoofd, onwetend, in shock. Maar vooral hadden we te veel verdriet om te weten wat we moesten doen. Tot op de dag van vandaag zijn wij nog altijd heel blij dat we de dag van het overlijden Angelique hebben gecontacteerd. Het was fijn om in die afschuwelijke periode te kunnen vertrouwen op de ervaring van een professional die je helpt in alles. Zo kregen wij een mooi en waardig afscheid, net zoals Wim het had gewenst. Dankjewel Angelique
Charlotte Grymonpon, Brakel.

%d bloggers liken dit: